Документ: 00285-2019-0014
Добавен на: 2019-11-18
Статус: Възложена
Процедура: Договаряне
Име: Доставка на дизелово гориво за отопление
Връзка към обявлението в АОП: http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=944850

Наименование на стоката: дизелово гориво за отопление 10ppm, 0,001 % S, код по ЕКП 02141000042, код CPV.09135100-5 Стоката е включена в списък по приложение на чл.79, ал. 1, т. 7 от ЗОП.