Документ: 00285-2020-0001
Добавен на: 2020-03-23
Статус: Възложена
Процедура: Процедура
Име: Периодични доставки на канцеларски материали и консумативи за обслужване на дейностите в ЮЗУ “Неофит Рилски”
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 2020-05-04 17:00
Връзка към обявлението в АОП: http://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F02_2014&id=966858
Връзка към детайлите в АОП: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333739353134

Периодични доставки на канцеларски материали и консумативи за обслужване на дейностите в ЮЗУ “Неофит Рилски” по шест обособени позиции. В случай на възникнала необходимост от доставки на продукти, извън изброените в техническите спецификации, Възложителят си запазва правото да направи допълнителна заявка извън посочените, в рамките на 20 % от стойността на договора за обществена поръчка по обособената позиция, при единична стойност, от каталога на изпълнителя/производителя, от която се приспада търговската отстъпка, която е предложена от изпълнителя с ценовата оферта. При възникване на тази хипотеза, Възложителят има право да измени договора за обществена поръчка на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Предметът на обществената поръчка в частта по обособена позиция № 1. Канцеларски материали и принадлежности е включен в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки.

Attachments:
FileDescriptionДата на публикуване
Download this file (Reshenie_2020-0001.pdf)Решение 23-03-2020
Download this file (Obqva_2020-0001.pdf)Обява 23-03-2020
Download this file (Dokumentaciq_2020-0001.doc)Документация 25-03-2020
Download this file (Pril1_2020-0001.xlsx)Приложение №1 25-03-2020
Download this file (Pril2_2020-0001.xlsx)Приложение №2 25-03-2020
Download this file (Pril3_2020-0001.xlsx)Приложение №3 25-03-2020
Download this file (Pril4_2020-0001.xlsx)Приложение №4 25-03-2020
Download this file (Pril5_2020-0001.xlsx)Приложение №5 25-03-2020
Download this file (Pril6_2020-0001.xlsx)Приложение №6 25-03-2020
Download this file (Obr1Obr3Obr4_2020-0001.docx)Документи - Образец № 1, № 3 и № 4 25-03-2020
Download this file (EEDOP_2020-0001.xml)EEDOP_2020-0001.xml 25-03-2020
Download this file (Resh_izm_2020-0001.pdf)Решение за одобряване на обявление за изменение 30-04-2020
Download this file (Protokol1_komisiq.pdf)Протокол №1 от дейността на комисия 03-06-2020
Download this file (cenovi_2020-0001.pdf)Съобщение за отваряне на ценови оферти 18-06-2020
Download this file (Протокол № 2 от дейността на комисията.PDF)Протокол № 2 от дейността на комисията 03-07-2020
Download this file (Doklad_103_2020-0001.pdf)Доклад по чл. 103 от ЗОП 03-07-2020
Download this file (Reshenie_R23_2020-0001.pdf)Решение № Р-23 от 03.07.2020 година 03-07-2020
Download this file (Vyzl_5-539.pdf)Обявление за възложена поръчка 03-08-2020
Download this file (Dogovor_5-539.pdf)Договор за обществена поръчка №Ю5-539 03-08-2020
Download this file (Dogovor_5-540.pdf)Договор за обществена поръчка №Ю5-540 03-08-2020
Download this file (Change_5-540.pdf)Обявление за изменение на Договор №Ю5-540 08-02-2021
Download this file (Add_5-540-1.pdf)Допълнително споразумение към Договор № Ю5-540 08-02-2021
Download this file (End_5-539.pdf)Обявление за приключване на Договор №Ю5-539 21-09-2022
Download this file (End_5-540.pdf)Обявление за приключване на Договор №Ю5-540 28-09-2022