Документ: ОП-09-00-3/29.01.2018
Добавен на: 2018-01-29
Статус: Затворена
Процедура: Обява за обществена поръчка
Име: Абонаментно сервизно обслужване и доставка на резервни части и материали за асансьорни уредби в учебните корпуси, студентски общежитията и административните сгради на ЮЗУ „Неофит Рилски“
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 2018-02-12 17:00
Връзка към обявлението в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9072537
Връзка към детайлите в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9072797

Абонаментно сервизно обслужване и доставка на резервни части и материали за асансьорни уредби в учебните корпуси, студентски общежитията и административните сгради на ЮЗУ „Неофит Рилски“