Документ: 00285-2020-0002
Добавен на: 2020-03-23
Статус: Затворена
Процедура: Процедура
Име: „Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на Студентски стол, Ведомствено заведение и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 2020-05-29 17:00
Връзка към обявлението в АОП: http://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F02_2014&id=966866
Връзка към детайлите в АОП: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333739353135

Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на Студентски стол, Ведомствено заведение и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски“ по двадесет обособени позиции: № 1. Мляко и млечни продукти; № 2. Кашкавал и сирене; № 3. Растителни масла; № 4. Яйца; № 5. Хляб и хлебни изделия; № 6. Сладкарски изделия; № 7. Пакетирани захарни изделия и други; № 8. Пакетирани варива и подправки; № 9. Замразени зеленчуци; № 10. Пилешко месо; № 11. Месо; № 12. Консерви и сосове; № 13. Десертни млека и млечни десерти; № 14. Пресни зеленчуци; № 15. Картофи; № 16. Плодове; № 17. Цитрусови плодове; № 18. Чай, вендинг консумативи и други; № 19. Минерална вода; № 20. Натурални сокове.