Документ: 00285-2020-0002
Добавен на: 2020-03-23
Статус: Възложена
Процедура: Процедура
Име: „Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на Студентски стол, Ведомствено заведение и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 2020-05-29 17:00
Връзка към обявлението в АОП: http://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F02_2014&id=966866
Връзка към детайлите в АОП: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333739353135

Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на Студентски стол, Ведомствено заведение и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски“ по двадесет обособени позиции: № 1. Мляко и млечни продукти; № 2. Кашкавал и сирене; № 3. Растителни масла; № 4. Яйца; № 5. Хляб и хлебни изделия; № 6. Сладкарски изделия; № 7. Пакетирани захарни изделия и други; № 8. Пакетирани варива и подправки; № 9. Замразени зеленчуци; № 10. Пилешко месо; № 11. Месо; № 12. Консерви и сосове; № 13. Десертни млека и млечни десерти; № 14. Пресни зеленчуци; № 15. Картофи; № 16. Плодове; № 17. Цитрусови плодове; № 18. Чай, вендинг консумативи и други; № 19. Минерална вода; № 20. Натурални сокове.

Attachments:
File / URLDescriptionДата на публикуване
Download this file (Reshenie_2020-0002.pdf)Решение 23-03-2020
Download this file (Obqva_2020-0002.pdf)Обявление 23-03-2020
Download this file (Dokumentaciq_2020-0002.docx)Документация 25-03-2020
Download this file (TS_Pril1_2020-0002.7z)Технически спецификации - Приложение № 1 25-03-2020
Download this file (OP_Pril2_2020-0002.7z)Обособени позиции храни - Приложение № 2 25-03-2020
Download this file (TP_Pril3_2020-0002.7z)Техническо предложение - Приложение № 3. 25-03-2020
Download this file (Obr4_2020-0002.docx)Ценово предложение , Образец № 4 25-03-2020
Download this file (Obrazci_2020-0002.docx)Образци на документи - неприложимо 25-03-2020
Download this file (Proekt_dogovor_2020-0002.docx)Проект на договор за възлагане 25-03-2020
Download this file (EEDOP_2020-0002.xml)ЕЕДОП, Образец № 2 25-03-2020
Download this file (Razqsnenie_2020-0002.pdf)Разяснение по чл. 33 от ЗОП 09-04-2020
Download this file (Razqsnenie2_2020-0002.pdf)Разяснение №ОП-09-00-5 по чл. 33 от ЗОП 13-04-2020
Download this file (Resh_izm_2020-0002.pdf)Решение за одобряване на обявление за изменение 30-04-2020
Download this file (Obrazci_2020-0002_pril.docx)Образци на документи - приложимо 22-05-2020
Download this file (Raz_33_ZOP_22.05.2020.pdf)Разяснение по чл. 33 от ЗОП от 22.05.2020 22-05-2020
Download this file (Protokol_2020-0002.pdf)Протокол от дейността на комисия 10-07-2020
Download this file (Ceni_2020-0002.pdf)Съобщение за отваряне на ценови оферти 17-08-2020
Download this file (Reshenie_R31_2020-0002.pdf)Решение №Р31 за определяне на изпълнители 15-09-2020
Download this file (R35_2020-0002.pdf)Решение № Р-35 20-10-2020
Download this file (Vyzl_2020-0002.pdf)Обявление за възложена поръчка 20-11-2020
Download this file (Dogovor5-548.pdf)Договор за обществена поръчка №Ю5-548 20-11-2020
Download this file (Dogovor5-549.pdf)Договор за обществена поръчка №Ю5-549 20-11-2020
Download this file (Dogovor5-550.pdf)Договор за обществена поръчка №Ю5-550 20-11-2020
Download this file (Dogovor5-551.pdf)Договор за обществена поръчка №Ю5-551 20-11-2020
Download this file (Dogovor5-552.pdf)Договор за обществена поръчка №Ю5-552 20-11-2020
Download this file (Dogovor5-553.pdf)Договор за обществена поръчка №Ю5-553 20-11-2020
Download this file (Dogovor5-555.pdf)Договор за обществена поръчка №Ю5-555 20-11-2020
Access this URL (https://op.swu.bg/images/stories/procedures/2020-0003/Dogovor5-559.pdf)Договор за обществена поръчка №Ю5-559 21-12-2020
Access this URL (https://op.swu.bg/images/stories/procedures/2020-0003/Vyzl_5-559.pdf)Обявление за възложена поръчка 21-12-2020
Access this URL (https://op.swu.bg/images/stories/procedures/2020-0003/Protokol2_2020-0002.pdf)Протокол №2 от дейността на комисия 24-03-2021
Download this file (Protokol3_2020-0002.pdf)Протокол №3 от дейността на комисия 24-03-2021
Download this file (Doklad_2020-0002.pdf)Доклад 24-03-2021
Download this file (ReshenieR2_2020-0002.pdf)Реение №Р2 24-03-2021
Download this file (E_5-553.pdf)Обявление за приключване на Договор №Ю5-553 01-04-2021
Download this file (End_5-551.pdf)Обявление за приключване на Договор №Ю5-551 29-11-2021
Download this file (end_5-549.pdf)Обявление за приключване на Договор №Ю5-549 19-01-2022
Download this file (end_5-555.pdf)Обявление за приключване на Договор №Ю5-555 19-01-2022
Download this file (end_5-559.pdf)Обявление за приключване на Договор №Ю5-559 19-01-2022
Download this file (end_5-552.pdf)Обявление за приключване на Договор №Ю5-552 20-01-2022
Download this file (end_5-550.pdf)Обявление за приключване на Договор №Ю5-550 18-02-2022
Download this file (end_5-553_2.pdf)Обявление за приключване на Договор №Ю5-553 18-02-2022
Download this file (end_5-548.pdf)Обявление за приключване на Договор №Ю5-548 21-02-2022