Документ: 00285-2018-0002
Добавен на: 2018-03-13
Статус: Възложена
Процедура: Процедура
Име: Периодични доставки на канцеларски материали и консумативи за обслужване на дейностите в ЮЗУ “Неофит Рилски”
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 2018-04-17 17:00
Връзка към обявлението в АОП: http://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F02_2014&id=834403
Връзка към детайлите в АОП: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333535303134

Периодични доставки на канцеларски материали и консумативи за обслужване на дейностите в ЮЗУ “Неофит Рилски” по шест обособени позиции: 1. Канцеларски материали и принадлежности; 2. Тетрадки, формуляри, спирали; 3. Други канцеларски материали; 4. Фотокопирна и ксерографска хартия; 5. Консумативи за офис техника – принтери/мултифункционални устройства; 6. Консумативи за офис техника – копирни устройства.

Attachments:
FileDescriptionДата на публикуване
Download this file (Reshenie_2018-0002.pdf)Решение 13-03-2018
Download this file (Obqvlenie_2018-0002.pdf)Обявление 13-03-2018
Download this file (Documentaciq_2018-0002.pdf)Документация 13-03-2018
Download this file (Pril1_2018-0002.xlsx)Приложение №1 13-03-2018
Download this file (Pril2_2018-0002.xlsx)Приложение №2 13-03-2018
Download this file (Pril3_2018-0002.xlsx)Приложение №3 13-03-2018
Download this file (Pril4_2018-0002.xlsx)Приложение №4 13-03-2018
Download this file (Pril5_2018-0002.xlsx)Приложение №5 13-03-2018
Download this file (Pril6_2018-0002.xlsx)Приложение №6 13-03-2018
Download this file (Obrazci2-3_2018-0002.docx)Документи - Образец №2, Образец №3 13-03-2018
Download this file (EEDOP_2018-0002.docx)Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - неприложим 13-03-2018
Download this file (Reshenie_izm_2018-0002.pdf)Решение за одобряване на обявление за изменение 16-03-2018
Download this file (Razqsneniq_2018-0002.PDF)Разяснения по постъпили въпроси 30-03-2018
Download this file (eedop-2018-0002.xml)Единен европейски документ за обществени поръчки (XML формат) 02-04-2018
Download this file (Protokol1_komisiq_2018-0002.pdf)Протокол №1 от дейността на комисия 26-04-2018
Download this file (Syobshtenie_cenovi_2018-0002.PDF)Съобщение за отваряне на ценови оферти 14-05-2018
Download this file (Protokol2_2018_0002.pdf)Протокол №2 от дейността на комисия 31-05-2018
Download this file (Doklad_2018_0002.pdf)Доклад по чл. 103, ал. 3 от ЗОП 31-05-2018
Download this file (Reshenie_izp_2018_0002.pdf)Решение № Р-17 от 30.05.2018 за обявяване на класирането и определяне на изпълни 31-05-2018
Download this file (Dogovor5-453.pdf)Договор за обществена поръчка №Ю5-453 05-07-2018
Download this file (Dogovor5-454.pdf)Договор за обществена поръчка №Ю5-454 05-07-2018
Download this file (Dogovor5-455.pdf)Договор за обществена поръчка №Ю5-455 12-07-2018
Download this file (Dogovor5-456.pdf)Договор за обществена поръчка №Ю5-456 12-07-2018
Download this file (Obqvlenie_vyzl_2018-0002.pdf)Обявление за възложена поръчка 16-07-2018
Download this file (end5-456.pdf)Обявление за приключване на договор №Ю5-456 12-09-2019
Download this file (End_5-453.pdf)Обявление за приключване на Договор №Ю5-453 24-09-2020
Download this file (End_5-454.pdf)Обявление за приключване на Договор №Ю5-454 24-09-2020
Download this file (End_5-455.pdf)Обявление за приключване на Договор №Ю5-455 06-10-2020