Документ: 00285-2018-0003
Добавен на: 2018-03-20
Статус: Възложена
Процедура: Публично състезание
Име: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на компоненти за създаване на Безпилотна система за въздушна фотограметрия (БСВФ) и лаборатория за обработка и анализ на гео пространствени данни
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 2018-04-16 17:00
Връзка към обявлението в АОП: http://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F02_2014&id=836438
Връзка към детайлите в АОП: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333535333035

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на компоненти за създаване на Безпилотна система за въздушна фотограметрия (БСВФ) и лаборатория за обработка и анализ на гео пространствени данни по обособени позиции“, която включва: доставка на специализиран софтуер за анализ на гео пространствени данни, на джи пи ес приемник, на безпилотен летателен апарат с камера и на специализирани работни станции.

Attachments:
FileDescriptionДата на публикуване
Download this file (Reshenie_2018-0003.pdf)Решение 20-03-2018
Download this file (Obqva_2018-0003.pdf)Обявление 20-03-2018
Download this file (Dokumentaciq_2018-0003.pdf)Документация за обществена поръчка 20-03-2018
Download this file (EEDOP_2018-0003.doc)Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 20-03-2018
Download this file (Pril1_2018-0003.doc)Приложение №1 Техническа спецификация 20-03-2018
Download this file (Tech_pred_2018-0003.doc)Техническо предложение по обособени позиции 20-03-2018
Download this file (Cenovo_pred_2018-0003.doc)Ценово предложение по обособени позиции 20-03-2018
Download this file (Razqsnenie_2018-0003.pdf)Разяснение по чл. 180, ал. 2 от ЗОП 05-04-2018
Download this file (Cenovi_2018-00031.pdf)Съобщение за отваряне на ценови предложения 17-04-2018
Download this file (Protokol1_komisiq_2018-0003.pdf)Протокол №1 от дейността на комисия 26-04-2018
Download this file (Protokol2_komisiq_2018-0003.pdf)Протокол №2 от дейността на комисия 26-04-2018
Download this file (Reshenie_klasirane_2018-0003.pdf)Решение за обявяване на класирането и определяне на изпълнител 26-04-2018
Download this file (Obqvlenie_003.pdf)Обявление за възложена поръчка 29-05-2018
Download this file (Dogovor5-447.pdf)Договор за обществена поръчка №Ю5-447 29-05-2018
Download this file (Dogovor5-448.pdf)Договор за обществена поръчка №Ю5-448 29-05-2018
Download this file (Dogovor5-449.pdf)Договор за обществена поръчка №Ю5-449 29-05-2018
Download this file (Dogovor5-451.pdf)Договор за обществена поръчка №Ю5-451 12-06-2018
Download this file (Obqvlenie_vyzl_2018-0003.pdf)Обявление за възложена поръчка 12-06-2018
Download this file (prikl_dog_2018-0003.pdf)Обявление за приключване на договор №Ю5-451 09-07-2018
Download this file (5-448_n.pdf)Обявление за приключване на договор №Ю5-448 16-07-2018
Download this file (5-449_n.pdf)Обявление за приключване на договор №Ю5-449 16-07-2018
Download this file (Obqvlenie_prikl_dog_2018-0003.pdf)Обявление за приключване на договор №Ю5-447 28-08-2018