Документ: 00285-2018-0004
Добавен на: 2018-03-26
Статус: Възложена
Процедура: Процедура
Име: „Периодични доставки на компютърна техника и оборудване за обслужване на дейностите в ЮЗУ “Неофит Рилски”
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 2018-05-17 17:00
Връзка към обявлението в АОП: http://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F02_2014&id=837104
Връзка към детайлите в АОП: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333535343038

Периодични доставки на компютърна техника и оборудване за обслужване на дейностите в ЮЗУ “Неофит Рилски” по единадесет обособени позиции: 1. Настолни компютри; 2. Монитори; 3. Преносими компютри; 4. Мобилни устройства; 5. Устройства за печат и сканиране; 6. Мултимедиен прожектор; 7. Интерактивна презентационна техника; 8. Телевизионна техника; 9. Видеонаблюдение; 10. Софтуерни лицензи; 11. Въртяща се интерактивна информационна система (киоск).

Attachments:
FileDescriptionДата на публикуване
Download this file (Reshenie_2018-0004.pdf)Решение 26-03-2018
Download this file (Obqva_2018-0004.pdf)Обявление 26-03-2018
Download this file (Dokumentaciq_2018-0004.pdf)Документация 26-03-2018
Download this file (Tech_spec_2018-0004.doc)Техническа спецификация по обособени позиции - неприложимо 26-03-2018
Download this file (EEDOP_2018-0004.docx)Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - неприложим 26-03-2018
Download this file (Obr2i3_2018-0004.docx)Документи - Образец №2, Образец №3 26-03-2018
Download this file (PrilA1_2018-0004.doc)Приложение А1 26-03-2018
Download this file (PrilA2_2018-0004.doc)Приложение А2 - неприложимо 26-03-2018
Download this file (PrilA3_2018-0004.doc)Приложение А3 26-03-2018
Download this file (PrilA4_2018-0004.doc)Приложение А4 - неприложимо 26-03-2018
Download this file (PrilA5_2018-0004.doc)Приложение А5 - неприложимо 26-03-2018
Download this file (PrilA6_2018-0004.doc)Приложение А6 26-03-2018
Download this file (PrilA7_2018-0004.doc)Приложение А7 26-03-2018
Download this file (PrilA8_2018-0004.doc)Приложение А8 26-03-2018
Download this file (PrilA9_2018-0004.doc)Приложение А9 26-03-2018
Download this file (PrilA10_2018-0004.doc)Приложение А10 26-03-2018
Download this file (PrilA11_2018-0004.doc)Приложение А11 26-03-2018
Download this file (eedop_2018-0004.xml)Единен европейски документ за обществени поръчки (XML формат) 02-04-2018
Download this file (Obqvl_izm_2018-0004.pdf)Обявление за изменение или допълнителна информация 12-04-2018
Download this file (Tech_spec_2018-0004_new.doc)Технически спецификации по обособени позиции (приложимо, с поправка) неприложимо по обособени позиции 4 и 5 12-04-2018
Download this file (PrilA2_2018-0004_new.doc)Приложение А2 (приложимо, с поправка) 12-04-2018
Download this file (Obqvlenie_izm_2018-0004.pdf)Обявление за изменение или допълнителна информация 30-04-2018
Download this file (Tech_Spec_New_0004.doc)Технически спецификации по обособени позиции - приложимо 30-04-2018
Download this file (PrilA4_new_0004.doc)Приложение А4 (приложимо, с поправка) 30-04-2018
Download this file (PrilA5_new_0004.doc)Приложение А5 (приложимо, с поправка) 30-04-2018
Download this file (Razqsnenie1_2018-0005.pdf)Разяснение до участниците 02-05-2018
Download this file (Razqsnenie2_2018-0004.pdf)Разяснение до участниците 08-05-2018
Download this file (Pazqsnenie3_2018-0005.pdf)Разяснение до участниците 09-05-2018
Download this file (Protokol1_2018_0004.pdf)Протокол №1 от дейността на комисия 23-05-2018
Download this file (Cenovi_2018-0004.pdf)Съобщение за отваряне на ценови оферти 15-06-2018
Download this file (Protokol2_komisiq_2018-0004.pdf)Протокол №2 от дейността на комисия 10-07-2018
Download this file (Doklad_103_2018-0004.pdf)Доклад по чл. 103, ал. 3 от ЗОП 10-07-2018
Download this file (Reshenie_klasirane_2018-0004.pdf)Решение за обявяване на класирането и определяне на изпълнител 10-07-2018
Download this file (Obqvlenie_vyz_2018-0004.pdf)Обявление за възложена поръчка 27-08-2018
Download this file (Dogovor5-457.pdf)Договор за обществена поръчка №Ю5-457 27-08-2018
Download this file (5-458.pdf)Договор за обществена поръчка №Ю5-458 27-08-2018
Download this file (Dogovor5-459.pdf)Договор за обществена поръчка №Ю5-459 27-08-2018
Download this file (Dogovor5-460.pdf)Договор за обществена поръчка №Ю5-460 27-08-2018
Download this file (Dogovor5-461.pdf)Договор за обществена поръчка №Ю5-461 27-08-2018
Download this file (Dogovor5-462.pdf)Договор за обществена поръчка №Ю5-462 27-08-2018
Download this file (Dogovor5-467.pdf)Договор за обществена поръчка №Ю5-467 27-08-2018
Download this file (Dogovor5-468.pdf)Договор за обществена поръчка №Ю5-468 31-08-2018
Download this file (Dogovor5-469.pdf)Договор за обществена поръчка №Ю5-469 31-08-2018
Download this file (Obqvlenie_vyzl_2018-0004.pdf)Обявление за възложена поръчка 31-08-2018
Download this file (end5-461.pdf)Обявление за приключване на договор №Ю5-461 12-11-2018
Download this file (end_5-459.pdf)Обявление за приключване на договор №Ю5-459 09-01-2019
Download this file (end_5-458.pdf)Обявление за приключен договор №Ю5-458 02-09-2019
Download this file (end5-460.pdf)Обявление за приключен договор №Ю5-460 03-09-2019
Download this file (end5-468.pdf)Обявление за приключен договор №Ю5-468 03-09-2019
Download this file (end5-469.pdf)Обявление за приключен договор №Ю5-469 03-09-2019
Download this file (end5-457.pdf)Обявление за приключване на договор №Ю5-457 12-09-2019
Download this file (end5-462.pdf)Обявление за приключване на договор №Ю5-462 12-09-2019
Download this file (end5-467.pdf)Обявление за приключване на договор №Ю5-467 12-09-2019