Документ: Обява за обществена поръчка № ОП-09-00-34/24.10.2018
Добавен на: 2018-10-24
Статус: Възложена
Процедура: Обява за обществена поръчка
Име: Периодични доставки на материали и аксесоари за извършване на ремонтни дейности за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 2018-11-14 17:00
Връзка към обявлението в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9082291

Периодични доставки на материали и аксесоари за извършване на ремонтни дейности за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“