Документ: ОП-09-00-1/03.02.2020
Добавен на: 2020-02-20
Статус: Възложена
Процедура: Обява за обществена поръчка
Име: „Доставка на резервни части, материали, инструменти, компоненти и други за допълване на системи за компютърна техника, видеонаблюдение и мрежово оборудване, необходими при обслужване дейностите на ЮЗУ „Неофит Рилски“ - Благоевград”
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 2020-02-14 17:00
Връзка към обявлението в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9096143

„Доставка на резервни части, материали, инструменти, компоненти и други за допълване на системи за компютърна техника, видеонаблюдение и мрежово оборудване, необходими при обслужване дейностите на ЮЗУ „Неофит Рилски“ - Благоевград”