Документ: ОП-09-00-3/13.03.2020
Добавен на: 2020-04-13
Статус: Възложена
Процедура: Обява за обществена поръчка
Име: „Публикация на монографии, изработване и доставка на други материали – брошури и дипляни, във връзка с изпълнение на дейностите по проекти.“
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 2020-03-26 17:00
Връзка към обявлението в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9097167

„Публикация на монографии, изработване и доставка на други материали – брошури и дипляни, във връзка с изпълнение на дейностите по проекти.“: № 1. „Публикация на монография с работно заглавие „Интегрирано игрово базирано обучение по компютърни науки“,/Integrated game based learning in computer science/ авторски колектив по проект „Педагогически и технологични аспекти на образователните компютърни игри“ (№ ДН 05/10, 2016 г.), финансиран от Фонд „Научни издледвания“ към МОН“; № 2. „Публикация на монография с работно заглавие „Образователни компютърни игри и игровизация в обучението по математика“/Educational computer games and gamification in mathematics education/, авторски колектив по проект „Педагогически и технологични аспекти на образователните компютърни игри“ (№ ДН 05/10, 2016 г.), финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към МОН“ и № 3. „Изработване и доставка на рекламни материали - дипляни, самозалепващи се етикети, стикери, по Проект „Coding4Girls”, Програма Еразъм +, No: 2018-1-SI01-KA201-047013.