Документ: 00285-2017-0009
Добавен на: 2017-09-11
Статус: Възложена
Процедура: Процедура
Име: Строително-монтажни работи за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 2017-10-13 17:00
Връзка към обявлението в АОП: http://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F02_2014&id=804319
Връзка към детайлите в АОП: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333439353335

Строително-монтажни работи за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград

Сключване на рамково споразумение с трима потенциални изпълнители за извършване на строително-монтажни и ремонтни работи в обекти – публична собственост, предоставени за управление на ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр. Благоевград. Основни, но не само, работи за възлагане: ново строителство, основен и/или текущ ремонт на сгради; енергоефективно саниране; достъпна архитектурна среда; газифициране; зидарски работи и преградни вътрешни стени; мазачески работи; бояджийски работи; облицовъчни работи; дърводелски работи; изолационни работи - хидроизолационни, топлоизолационни и пароизолационни; облицовъчни работи и дограми - фасадни и интериорни, инсталационни работи - ВиК, Ел и ОВКИ; тротоари; вертикална планировка, изграждане на стадиони, спортни площадки и съоръжения и др.

Attachments:
File / URLDescriptionДата на публикуване
Download this file (reshenie_0009.pdf)Решение за публикуване 11-09-2017
Download this file (obqvlenie_0009.pdf)Обявление 11-09-2017
Download this file (dokumentaciq_0009.pdf)Документация 11-09-2017
Download this file (proekt_ramkovo_0009.doc)Проект на рамково споразумение и Проект на договор за изпълнение 11-09-2017
Download this file (eedop_0009.docx)Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 11-09-2017
Download this file (obr2_0009.doc)Образец №2 11-09-2017
Download this file (obr3_0009.docx)Образец №3 11-09-2017
Download this file (razqsnenie_2017-0009.pdf)Разяснение по чл. 33, ал. 2 от ЗОП 27-09-2017
Download this file (protokol1_0009.pdf)Протокол №1 от дейността на комисия 30-10-2017
Download this file (protokol2_0009.pdf)Протокол №2 от дейността на комисия 30-10-2017
Download this file (protokol3_komisiq_00285-2017-0009.pdf)Протокол №3 от дейността на комисия 14-11-2017
Download this file (cenovi_00285-2017-0009.pdf)Съобщение за отваряне на ценови оферти 14-11-2017
Download this file (Protokol4_2017-0009.pdf)Протокол №4 от дейността на комисия 15-02-2018
Download this file (Protokol5_2017-0009.pdf)Протокол №5 от дейността на комисия 15-02-2018
Download this file (Protokol6_2017-0009.pdf)Протокол №6 от дейността на комисия 15-02-2018
Download this file (Protokol7_2017-0009.pdf)Протокол №7 от дейността на комисия 15-02-2018
Download this file (Protokol8_2017-0009.pdf)Протокол №8 от дейността на комисия 15-02-2018
Download this file (Doklad_2017-0009.pdf)Доклад по чл. 60, ал. 1 от ППЗОП 15-02-2018
Download this file (Reshenie za klasirane_2017-0009.pdf)Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител 15-02-2018
Download this file (tech_predl2_lili.pdf)Техническо предложение от ДЗЗД "РАСТЕР-ЛИЛИ 1204" 29-06-2018
Download this file (tech_predl3.pdf)Техническо предложение от "Модерен Университет" ДЗЗД 29-06-2018
Download this file (tech_predl1.pdf)Техническо предложение от ДЗЗД "ХИДРОСТРОЙ-ТРАНС-ИНВЕСТ" 29-06-2018
Download this file (Ramkovo_0009.pdf)Рамково споразумение №Ю5-452 29-06-2018
Download this file (Ob_next_vyzl_2017-0009.pdf)Обявление за възложена поръчка 29-06-2018
Download this file (Obqvlenie_vyz_2018-0009.pdf)Обявление за възложена поръчка 27-08-2018
Download this file (5-463N.pdf)Договор за обществена поръчка №Ю5-463 27-08-2018
Download this file (Obqvlenie_2017-0009.pdf)Обявление за възложена поръчка 19-09-2018
Download this file (Dogovor5-484n.pdf)Договор за обществена поръчка №Ю5-484 19-09-2018
Download this file (5-487N.pdf)Договор за обществена поръчка №Ю5-487 29-10-2018
Download this file (Obqvlenie487.pdf)Обявление за възложена поръчка 29-10-2018
Download this file (Dogovor5-495.pdf)Договор за обществена поръчка №Ю5-495 21-12-2018
Download this file (Obqvlenie_DZZD.pdf)Обявление за възложена поръчка 21-12-2018
Download this file (end_5-495.pdf)Обявление за приключване на договор №Ю5-495 09-01-2019
Download this file (end_5-463.pdf)Обявление за приключване на договор №Ю5-463 09-01-2019
Download this file (Dogovor-5-496last.pdf)Договор за обществена поръчка №Ю5-496 22-01-2019
Download this file (Obqvlenie_2017-0009last.pdf)Обявление за възложена поръчка 22-01-2019
Download this file (Obqvlenie_5-498.pdf)Обявление за възложена поръчка 18-03-2019
Download this file (5-498.pdf)Договор за обществена поръчка №Ю5-498 18-03-2019
Download this file (Endd_5-498.pdf)Обявление за приключване на договор №Ю5-498 17-07-2019
Download this file (5-501.pdf)Договор за обществена поръчка №Ю5-501 22-07-2019
Download this file (Vyzl_5-501.pdf)Обявление за възложена поръчка 22-07-2019
Download this file (Change_5-496.PDF)Обявление за изменение 09-08-2019
Download this file (Additional_5-496.pdf)Допълнително споразумение към Договор № Ю5-496 от 17.01.2019 г. 09-08-2019
Download this file (Dogovor5-504.pdf)Договор за обществена поръчка №Ю5-504 19-08-2019
Download this file (Vyzl_5-504.pdf)Обявление за възложена поръчка 19-08-2019
Download this file (end5-501.pdf)Обявление за приключване на договор №Ю5-501 12-09-2019
Download this file (end5-496_end.pdf)Обявление за приключване на договор №Ю5-496 12-09-2019
Download this file (Dogovor 5-517.pdf)Договор за обществена поръчка №Ю5-517 24-10-2019
Download this file (Obqvlenie_vyzl_5-517.pdf)Обявление за възложена поръчка 24-10-2019
Download this file (Dogovor5-526.pdf)Договор за обществена поръчка №Ю5-526 04-11-2019
Download this file (Obqvlenie_vyzl2017-0009-0411.pdf)Обявление за възложена поръчка 04-11-2019
Download this file (Obqvl_change_5-487.pdf)Обявление за изменение-СМР-Ю5-487-1 от 21.10.2019 г. 18-11-2019
Download this file (Additional_5-487.pdf)Допълнително споразумение към Договор №Ю5-487 18-11-2019
Download this file (Dogovor5-531.pdf)Договор за обществена поръчка №Ю5-531 02-12-2019
Download this file (Obqvlenie_vyzl_2017-0009.pdf)Обявление за възложена поръчка 02-12-2019
Download this file (Additional_5-487-2.pdf)Допълнително споразумение към Договор №Ю5-487 08-01-2020
Download this file (Change_5-487-2.pdf)Обявление за изменение 08-01-2020
Download this file (End5-504.pdf)Обявление за приключване на договор №Ю5-504 21-01-2020
Download this file (Obqvl_vyzl_5-535.pdf)Обявление за възложена поръчка 26-05-2020
Download this file (Dogovor5_535.pdf)Договор за обществена поръчка №Ю5-535 26-05-2020
Download this file (Izm_SMR_2017-0009.pdf)Обявление за изменение 23-06-2020
Download this file (Add_5-531.pdf)Допълнително споразумение № Ю5-531-1 от 26.05.2020 година 23-06-2020
Download this file (Obqvlenie_izm_2017-0009.pdf)Обявление за изменение 26-06-2020
Download this file (Add_5-487.pdf)Допълнително споразумение № Ю 5-487-3 от 19.06.2020 година  26-06-2020
Download this file (end_5-526.pdf)Обявление за приключване на Договор №Ю5-526 06-07-2020
Download this file (End_5-531.pdf)Обявление за приключване на Договор №Ю5-531 24-07-2020
Download this file (Dogovor_5-543.pdf)Договор за обществена поръчка №Ю5-543 14-09-2020
Download this file (Vyzl_5_543.pdf)Обявление за възложена поръчка 14-09-2020
Download this file (Dogovor5-444.pdf)Договор за обществена поръчка №Ю5-444 05-10-2020
Download this file (Obqvlenie_5-444.pdf)Обявление за възложена поръчка 05-10-2020
Download this file (Obqvlenie_vyzl_5-556.pdf)Обявление за възложена поръчка 16-11-2020
Download this file (Dogovor5-556.pdf)Договор за обществена поръчка №Ю5-556 16-11-2020
Download this file (End_5-487.pdf)Обявление за приключване на Договор №Ю5-487 18-12-2020
Download this file (End_5-544.pdf)Обявление за приключване на Договор №Ю5-544 18-12-2020
Download this file (End_5-556.pdf)Обявление за приключване на Договор №Ю5-556 25-01-2021
Download this file (End_5-484.pdf)Обявление за приключване на Договор №Ю5-484 16-02-2021
Download this file (End_5-517.pdf)Обявление за приключване на Договор №Ю5-517 22-02-2021
Download this file (End_5-543.pdf)Обявление за приключване на Договор №Ю5-543 22-02-2021
Download this file (Dogovor_5-566.pdf)Договор за обществена поръчка №Ю5-566 13-05-2021
Download this file (Dogovor_5-567.pdf)Договор за обществена поръчка №Ю5-567 13-05-2021
Download this file (Dogovor_5-568.pdf)Договор за обществена поръчка №Ю5-568 13-05-2021
Download this file (Obqvlenie_vyzl_2019-0007-0005.pdf)Обявление за възложена поръчка 13-05-2021
Download this file (Dogovor_5-574.pdf)Договор за обществена поръчка №Ю5-574 07-10-2021
Download this file (Obqvlenie_Raster_ZDDS.pdf)Обявление за възложена поръчка 07-10-2021
Download this file (End_DZZD.pdf)Обявление за приключване на Договор №Ю5-566 02-11-2021
Download this file (End_5-568.pdf)Обявление за приключване на Договор №Ю5-568 10-12-2021
Download this file (Vyzl_5-590_4-5-7-8-9.pdf)Обявление за възложена поръчка 24-01-2022
Download this file (Obqvlenie - DZZD Hidro(1).pdf)Обявление за възложена поръчка 24-01-2022
Download this file (Dogovor_5-591.pdf)Договор за обществена поръчка №Ю5-591 24-01-2022
Download this file (Обявление за възложена поръчка - ДЗЗД Растер-Лили 1204.pdf)Обявление за възложена поръчка 24-01-2022
Access this URL (https://op.swu.bg/images/stories/procedures/2017-0009/Dogovor_5-590.pdf)Договор за обществена поръчка №Ю5-590 24-01-2022
Download this file (end_5-535.pdf)Обявление за приключен договор №Ю5-535 08-06-2022
Download this file (End_5-591.pdf)Обявление за приключване на договор №5-591 31-10-2022
Download this file (End_5-567.pdf)Обявление за приключване на договор №5-567 20-02-2023
Download this file (End_5-590.pdf)Обявление за приключване на договор №5-590 14-03-2023
Download this file (Обявление за изменение - Ю5-605-1-СМР.pdf)Обявление за изменение - Ю5-605-1-СМР 28-04-2023
Download this file (Допълнително споразумение № Ю5-605-1 от 24.04.2023 година.pdf)Допълнително споразумение № Ю5-605-1 от 24.04.2023 година 28-04-2023
Download this file (End_5-604.pdf)Обявление за приключване на договор 03-05-2023
Download this file (End_5-605.pdf)Обявление за приключване на договор №Ю5-605 10-07-2023
Download this file (Obqvlenie_izm_0911.pdf)Обявление за изменение 09-11-2023
Download this file (add_5-574.pdf)Допълнително споразумение №Ю5-574-1 09-11-2023
Download this file (end_5-574.pdf)Обявление за приключване на Договор Ю5-574 10-11-2023