Документ: 00285-2018-0012
Добавен на: 2018-08-23
Статус: Възложена
Процедура: Открита процедура
Име: Доставка на компютърна техника и оборудване за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“, включително за изпълнение на дейностите по проект: BORDERLESS CULTURE
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 2018-10-01 17:00
Връзка към обявлението в АОП: http://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F02_2014&id=863882
Връзка към детайлите в АОП: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333630353939

Доставка на компютърна техника и оборудване за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“, включително за изпълнение на дейностите по проект: Integrating Bulgaria – Greece cross-border significance historical and archaeological assets into one sustainable thematic tourist destination (BORDERLESS CULTURE), по четири обособени позиции: 1. Офис техника и приложения; 2. Аудио-визуална техника; 3. Мрежово оборудване и 4. Фотокопирно устройство.

Attachments:
FileDescriptionДата на публикуване
Download this file (Reshenie_2018-0012.pdf)Решение 23-08-2018
Download this file (Obqvlenie_2018-0012.pdf)Обявление 23-08-2018
Download this file (Dokumentaciq_2018-0012.pdf)Документация 23-08-2018
Download this file (Pril_TS_2018-0012.doc)Приложение. Техническа спецификация по обособени позиции 23-08-2018
Download this file (EEDOP_2018-0012.xml)ЕЕДОП, Образец № 1 23-08-2018
Download this file (Docs2,3_2018-0012.docx)Документи - Образец № 2 и № 3 23-08-2018
Download this file (PrilA1_2018-0012.doc)Приложение А1 23-08-2018
Download this file (PrilA2_2018-0012.docx)Приложение А2 23-08-2018
Download this file (PrilA3_2018-0012.doc)Приложение А3 23-08-2018
Download this file (PrilA4_2018-0012.doc)Приложение А4 23-08-2018
Download this file (Protokol1_00285-2018-0012.pdf)Протокол №1 от дейността на комисия 02-10-2018
Download this file (Syobshtenie_cenovi_2018-0012.pdf)Съобщение за отваряне на ценови оферти 09-10-2018
Download this file (Protokol2_2018-0012.pdf)Протокол №2 от дейността на комисия 16-10-2018
Download this file (Doklad_2018-0012.pdf)Доклад по по чл. 103, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 60, ал. 1 от ППЗОП 16-10-2018
Download this file (Reshenie_r41_2018-0012.pdf)Решение № Р-41 от 16.10.2018 година за определяне на изпълнител 16-10-2018
Download this file (5-491.pdf)Договор за обществена поръчка №Ю5-491 21-11-2018
Download this file (Vyzl-5-491.pdf)Обявление за възложена поръчка 21-11-2018
Download this file (Obqvlenie_vyzl_5-492.pdf)Обявление за възложена поръчка 27-11-2018
Download this file (5-492.pdf)Договор за обществена поръчка №Ю5-492 27-11-2018
Download this file (Vyzl_5-494.pdf)Обявление за възложена поръчка 04-12-2018
Download this file (Dogovor5-494.pdf)Договор за обществена поръчка №Ю5-494 04-12-2018
Download this file (end_5-491.pdf)Обявление за приключен на договор №Ю5-491 29-01-2019
Download this file (end_5-492.pdf)Обявление за приключен на договор №Ю5-492 29-01-2019
Download this file (End_5-494.pdf)Обявление за приключване на договор №Ю5-494 30-05-2019