Документ: ОП-09-00-10/15.04.2020
Добавен на: 2020-04-15
Статус: Възложена
Процедура: Обява за обществена поръчка
Име: Отпечатване и доставка на книги за изпълнение на дейностите по Проект „Гутенберговата революция и българите“ (№ ДН 10/9), финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към МОН“ по девет обособени позиции
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 2020-04-28 17:00
Връзка към обявлението в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9098134

„Отпечатване и доставка на книги за изпълнение на дейностите по Проект „Гутенберговата революция и българите“ (№ ДН 10/9), финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към МОН“ по девет обособени позиции: № 1. „Отпечатване и доставка на книга – Йохан Готхилф Щритер, КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ ЗА БЪЛГАРИТЕ, Санкт Петербург, 1774 г. (предговор + превод от латински)“; № 2. „Отпечатване и доставка на книга – Йохан Леонхард Фриш, ИСТОРИЯ НА СЛАВЯНСКИЯ ЕЗИК (ЗА ЧЕШКИЯ ДИАЛЕКТ), Берлин, 1734 г. (предговор + превод на български)“; № 3. „Отпечатване и доставка на монография – Иван И. Илиев, ЖИТИЯ НА БЪЛГАРСКИ СВЕТЦИ В ЛАТИНСКАТА ТРАДИЦИЯ“; № 4. „Отпечатване и доставка на книга с албумна част – Черноризец Храбър, „ЗА БУКВИТЕ“ (предговор, новобългарска езикова адаптация и факсимиле)“; № 5. „Отпечатване и доставка на книга с албумна част – Йоан Екзарх (?!), ЗА ОСЕМТЕ ЧАСТИ НА РЕЧТА (предговор, новобългарска езикова адаптация и факсимиле)“; № 6. „Отпечатване и доставка на книга с албумна част – Петър Богдан (Бакшич), НЕБЕСНОТО СЪКРОВИЩЕ НА БОЖИЯТА МАЙКА, Рим, 1642“. Текст и изследване“; № 7. „Отпечатване и доставка на книга с албумна част – Кръстьо Пейкич, ОГЛЕДАЛО НА ИСТИНАТА, Венеция, 1716 г. (фототипно издание)“; № 8. „Отпечатване и доставка на книга – Кръстьо Пейкич, ОГЛЕДАЛО НА ИСТИНАТА, ВЕНЕЦИЯ, 1716 г. (ТЕКСТ И ИЗСЛЕДВАНЕ)“ и № 9. „Отпечатване и доставка на книга с албумна част – Марко от Чипровец. ПЕТДЕСЕТ ВЪПРОСА ОТ СВЕТОТО ПИСАНИЕ, РАЗВИТИ В ДУХА НА ЙОАН ДЪНС СКОТ (ТЕКСТ И ИЗСЛЕДВАНЕ)“.