Документ: 00285-2020-0004
Добавен на: 2020-03-30
Статус: Отворена
Процедура: Процедура
Име: Периодични доставки на компютърна техника и оборудване за обслужване на дейностите в ЮЗУ „Неофит Рилски“
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 2020-05-18 17:00
Връзка към обявлението в АОП: http://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F02_2014&id=968860
Връзка към детайлите в АОП: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333739393238

Периодични доставки на компютърна техника и оборудване за обслужване на дейностите в ЮЗУ „Неофит Рилски“ по шест обособ. позиции. Сток., предмет на договора, трябва да са оригинални, нови и неупотребявани. В случай че в срока на дог. бъде преустановено производството на стока и същевременно тази стока престане да бъде предлагана на пазара, същата следва да бъде заменена със стока с еквивалентни или по-добри характеристики, отговаряща на изискванията на възл., с цена не по-висока от цената на стоката, отпаднала от производство. За обособ. позиции № № 1, 2, 3, 4 и 5 възл. си запазва правото в срока и при услов. на дог., в случай на изчерпване на стойността за обособ. позиция по дог., форм. въз основа ед. цени и количества, преди изтичане на срока за възлагане и при наличие на текущи нужди от стоки, предмет на дог., да възложи необхо. доставки на обща стойност до 30 процента. При възник. на тази хипотеза, възл. има право да измени дог. за общ. поръчка на основ. чл. 116, ал. 1, т. 1 ЗОП.

Attachments:
FileDescriptionДата на публикуване
Download this file (Obqvlenie_2020-0004.pdf)Обява 30-03-2020
Download this file (Reshenie_2020-0004.pdf)Решение 30-03-2020
Download this file (Dokumentaciq_00285-2020-0004.pdf)Документация 01-04-2020
Download this file (Tech_spec_2020-0004.doc)Техническа спецификация по обособени позиции 01-04-2020
Download this file (EEDOP_2020-0004.xml)ЕЕДОП, Образец № 2 01-04-2020
Download this file (Obrazci_1-3-4_2020-0004.docx)Документи - Образец № 1, № 3 и № 4 01-04-2020
Download this file (PrilA1_2020-0004.doc)Приложение А1 Настолни компютри 01-04-2020
Download this file (PrilA2_2020-0004.doc)Приложение А2 Монитори 01-04-2020
Download this file (PrilA3_2020-0004.doc)Приложение А3 Преносими компютри 01-04-2020
Download this file (PrilA4_2020-0004.doc)Приложение А4 Устройства за печат и сканиране  01-04-2020
Download this file (PrilA5_2020-0004.doc)Приложение А5 Мултимедиен прожектор 01-04-2020
Download this file (PrilA6_2020-0004.doc)Приложение А6 Мултипроцесорен сървър 01-04-2020
Download this file (Resh_izm_2020-0004.pdf)Решение за одобряване на обявление за изменение 30-04-2020
Download this file (End_2020-0004-OP1.pdf)Решение за прекратяване на обособена позиция №1 15-05-2020
Download this file (Obqvl_vyzl_2020-0004.pdf)Обявление за възложена поръчка 27-05-2020
Download this file (Cenovi_2020-0004.pdf)Съобщение за отваряне на ценови оферти 22-06-2020
Download this file (Protokol_komisiq_2020-0004.pdf)Протокол от дейността на комисията 26-06-2020
Download this file (Doklad103_2020-0004.pdf)Доклад по чл. 103, ал. 3 от ЗОП 26-06-2020
Download this file (Reshenie_21_2020-0004.pdf)Решение № Р-21 от 26.06.2020 година 26-06-2020
Download this file (Reshenie R25_2020-0004.pdf)Решение № Р-25 от 29.07.2020 година 29-07-2020
Download this file (Obqvlenie_vyzl_5-538.pdf)Обявление за възложена поръчка 30-07-2020
Download this file (5-537_new.pdf)Договор за обществена поръчка №Ю5-537 30-07-2020
Download this file (5-538_new.pdf)Договор за обществена поръчка №Ю5-538 30-07-2020
Download this file (Vyzl_5-541.pdf)Обявление за възложена поръчка 10-08-2020
Download this file (Dofovor5-541.pdf)Договор за обществена поръчка №Ю5-541 10-08-2020
Download this file (pr-5_537.pdf)Обявление за приключване на Договор №Ю5-537 26-01-2022
Download this file (End_5-541.pdf)Обявление за приключване на Договор №Ю5-541 08-02-2022
Download this file (end_5-538.pdf)Обявление за приключване на Договор №Ю5-538 31-01-2022