Обобщена информация по чл. 230 ал. 1 т. 7 от ЗОП  
[Детайли]

Обява за обществена поръчка № ОП-09-00-1/15.01.2018 Доставка на резервни части за компютърна техника и мрежово оборудване, необходими при обслужване дейностите на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград 
[Детайли]

Обява за обществена поръчка № ОП-09-00-35/05.12.2017 "Периодични доставки на хигиенни продукти и санитарни материали за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“ - пликове и чували за смет". 
[Детайли]

Обява за обществена поръчка № ОП-09-00-31/14.11.2017 "Доставка на хранителни продукти за нуждите на Студентски стол и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ "Неофит Рилски" по две обособени позиции“ 
[Детайли]

Обява за обществена поръчка № ОП-09-00-27/21.09.2017 Периодични доставки на електроматериали и аксесоари за обслужване на дейностите на ЮЗУ „Неофит Рилски“ 
[Детайли]

Обява за обществена поръчка № ОП-09-00-28/21.09.2017 Периодични доставки на ВиК и ОВИ материали и аксесоари за извършване на ремонтни дейности за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“ 
[Детайли]

Обява за обществена поръчка № ОП-09-00-26/11.09.2017 Периодични доставки на материали и аксесоари за извършване на ремонтни дейности за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“ 
[Детайли]